Optimist NSKO Kalendarz imprez Zawodnicy Kluby UKS-y Galeria foto Forum Linki europti2010.pl English
KONKURS - TRENERZY REPREZENTACJI ME, MŚ I DME


COŚ JESZCZE

 
Wkrótce nowa strona!
REGATY
 
Zgłoszenia online juz trwaja...
Bez wiatru, bez wyścigów
Zawiadomienie o regatach: Zegrze, el. OOM
Zawiadomienie o regatach: Zegrze
 
...starsze  

Dodaj newsa

WAŻNE
 
MARKET
REGULAMIN 2011
Przepisy klasowe
Wyniki i pliki
 
RANKMAN
 
468 SKLADEK 19 MAJ 2011r.
PUCHAR POLSKI GR B 16 MAJ 2011 WEILAND
PUCHAR POLSKI GR A 8 MAJ 2011r. - PUCK 1E.MSiME
PO II ELIMINACJI DO MS i ME 2011
 
POLECAMY


09:18:00 17.5.2011
KONKURS - TRENERZY REPREZENTACJI ME, MŚ I DME /Informacje Zarządu NSKO

  

REGULAMIN I ZASADY POWOŁYWANIA TRENERÓW REPREZENTACJI KLASY OPTIMIST NA ME, DME i MŚ NA 2011 ROK

Zarząd NSKO powoła na sezon 2011:

1.Jednego trenera Reprezentacji – Mistrzostwa Europy;

2.Jednego trenera – Mistrzostwa Świata;

3.Jednego trenera – Drużynowe Mistrzostwa Europy.

Osoby zainteresowane stanowiskiem trenera Reprezentacji winny do dnia:

20 maja 2011 roku do godziny 18.00 (Puchar YKP Gdynia )

PRZESŁAĆ WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej: - Opis - zawierający powód wyboru imprezy (MŚ, ME, DME) wraz z określeniem celu do osiągnięcia wraz ze wskazaniem osoby team leadera.

-Krótki opis doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zawodników klasy Optimist;

-Kopię dyplomu – uprawnienia trenerskie lub instruktorskie MENiS;

- Program przygotowania zawodników Reprezentacji z podziałem na:

- Plan przygotowań ,

-Preliminarz wydatków ( wraz z wynagrodzeniem trenera – obowiązują stawki PZŻ).

Uwaga:

Zarząd NSKO nie rozpatrzy wniosków które:

- Zostaną złożone po terminie,

- Nie posiadają kompletu w/w dokumentów.

Przyjmuje się zasadę, że jeżeli zostanie zgłoszona kandydatura na trenera reprezentacji przez jakiegokolwiek członka Zarządu NSKO, nie będzie on brał udział w pracach przygotowawczych – opiniujących jak i w głosowaniu nad wyborem trenera.

Całość dokumentów należy przesłać do Tomasza Figlerowicza w podanym powyżej terminie: na adres poczty e-mail : tomasz.figlerowicz@palatyn.pl

Kryterium i zasady rozstrzygania: - Trenerzy kadry na ME, DME i MŚ powołani zostaną do dnia 21 maja 2011 roku.

- Zarząd w formie głosowania podejmie decyzję o powołaniu trenera.

- Zarząd stosownym komunikatem ogłosi wybór na stronie www.

Niniejsze pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej, oraz zostanie rozesłane przez sekretarza NSKO do Klubów na podane ( będące w posiadaniu) adresy poczty elektronicznej. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Tomasz Figlerowicz - 500 108 108

wypowiedz się na FORUM
Kontakt Uwagi Administarcja
Futuro